สัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 26 พฤษภาคม 2557  วันนี้ฉันสอนในคาบที่ 3 ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ป.1 ซึ่งวันนี้ฉันจะต้องใช้แรงเป็นพิเศษ เนื่องจากเด็กนักเรียนทั้งสองชั้นนี้ เป็นเด็กที่พูดเก่งมาก และซนตามประสาเด็ก วันนี้ฉันได้สอน การทำงงานเพื่อช่วยเหลลือครอบครัว และ การแต่งกายที่เหมาะสมในฤดูต่าง ๆ  

เด็ก ๆ มีการตั้งใจเรียนมาก และส่วนมากจะมีการถาม และจะต้องเจอปัญหาอีกอย่างก็คือ ในห้องเรียนก็จะต้องมีการสอนช้า ๆ และจะต้องมีการสอนโดยการให้เด็ก ๆ ฝึกอ่าน และเขียน เพื่อให้เด็ก ๆ อ่านออกเขียนได้

วันนี้ส่งงานกันครบเลย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)