ข้าอยู่ที่นี่เพื่อนำมาซึ่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์

มีความสุข แสงสว่าง และอิสระ

ข้ามีเงิน ทั้งหมดที่ข้าต้องการเพื่อนำมาซึ่งความสุขที่สมดุล

ความอิ่มเอม ชีวิตที่น่าอัศจรรย์

ไม่มีความดีในความยากจน

ข้าอยู่เพื่อเติบโตทางจิตวิญญาณ จิตใจ และวัตถุ

ข้าแวดล้อมตัวเองด้วยความสวยงามและความหรูหรา

ความร่ำรวยคือมิตรของข้า

ข้ามักมีเหลือเฟือเสมอ

ทุกๆวันความร่ำรวยของข้าเพิ่มพูนขึ้น

ข้าก้าวหน้า เติบโต และมุ่งไปสู่การเงิน

ข้ารุ่งเรือง ข้าประสบความสำเร็จ ข้าร่ำรวย

ข้าเป็นผู้ให้