ไหว้พระ 9 วัด

                                          กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษา ไหว้พระ 9 วัด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่วัด 1.วัดเชียงมั่น 2.วัดดวงดี 3.วัดเจดีย์หลวง 4.วัดชัยพระเกียรติ์ 5.วัดพระสิงฆ์ 6.วัดชัยมงคล 7.วัดดับภัย 8.วัดโลกโมฬิ 9.วัดชัยมงคล

ซึ่งก็มีนักเรียนบ้างส่วนไม่ได้ไปเนื่องจากผู้ปกครองไม่อนุญาต ในการเดินทางไปครั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดหารถซึ่งเป็นรถเหลือง จำนวน 9 คัน ซึ่งแต่ละคันก็จะมีคณะครูเป็นผู้ดูแล

ดิฉันรู้สึกประทับใจมากที่ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้นอกจากนักเรียนทุกคนจะได้บุญจากการไปไหว้พระในครั้งนี้แล้ว ยังได้ความรู้จากสิ่งรอบตัว ได้เห็นประติมากรรมที่สวยงาม และดิฉันก็ยังได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียนทุกคนที่ดูมีความสุขกันมาก

                                                          ภาพกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บันทึกอยู่สมุดผิดเล่มครับ อรทัย

ย้ายด้วยเนาะ ;)...