think

สูตรสร้างความสำเร็จเคล็ดลับพัฒนาตนเอง

เมื่อกล่าวคำว่า “ล้มเหลว” คงไม่มีใครอยากได้ยินหรือได้สัมผัสเพราะมัน คือ ความไม่ประสบความสำเร็จนั้นเอง แต่ความล้มเหลวเป็นสิ่งจำเป็น หลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีประโยชน์ เพราะมันเป็นเสมือนสิ่งหนึ่งของความสำเร็จ เราต้องมีชัยชนะเหนือความกลัวที่จะล้มเหลว เพื่อจะได้พบสิ่งที่ต้องการ ความล้มเหลวจะทำให้จดจำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำ

ปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่ประสบความล้มเหลวในชีวิต ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ เช่น วางแผนไม่ดีพอ อยู่ไปวันๆไร้ความหวัง อดทนไม่พอ ตั้งใจมากเกินไป ผัดวันประกันพรุ่ง ขาดความกระตือรือร้น เฉื่อยชา ฝักไผ่อบายมุข ใจไม่กว้างพอ ลังเลไม่หนักแน่น ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ เชี่อเพื่อน เมื่อเราทราบสาเหตุดังกล่าวแล้วควรจะหลีกเลี่ยง และปฏิบัติตนให้เป็นคนที่ไม่ท้อแท้ สร้างความรู้สึกที่ดีให้ตัวเรา ไม่เป็นความทุกข์ให้ตัวเรา เตือนต้นเองตลอด เวลา รวมทั้งการหาหนังสือดีๆ มีคุณค่ามาอ่านจะทำให้เกิดความคลายเครียดได้ หาเวลาพักผ่อนโดยการช๊อปปิ้ง หรือนัดพบเพื่อนเพื่อให้เกิดความรักความเข้าใจ การดูแลเอาใจใส่ถือว่าเป็นยาชูกำลังให้เป็นอย่างดี และอ่านหนังสือ นิตยสารที่เกี่ยวกับความสำเร็จ วิธีการทำให้เกิดความสำเร็จทำให้เกิดพลังในการคิดและทำต่อไป

ดังนั้นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจึงไม่เป็นอุปสรรค ไม่ว่าในการใช้ชีวิตประจำวันการทำงาน ครอบครัว แต่สิ่งที่สำคัญ อย่าให้ตัวเราเกิดความท้อแท้ หมดหวัง หมดกำลังใจ ความล้มเหลวก็จะตามมาทันทีแต่เมื่อเรามีการเตรียมตัว มีความมุมานะ พยายามมีความตั้งใจจริงที่จะนำที่จะทำให้เราพบกับคำว่า ”ประสบความสำเร็จ” ในชีวิตได้อย่างแน่นอน

ที่มา :สูตรสร้างความสำเร็จเคล็ดลับพัฒนาตนเอง

( The love of life is the seavet of success )

ผู้แต่ง : สหวัสส์

ผู้อ่าน`: อาจารย์อจลา ดำรงฤทธิ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิดดีมีสุขความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 ขอบคุณ  บันทึกนี้ค่ะ