FMS Day 435

benzduzija
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                   สวัสดีครับพี่ๆชาว G2K หลังจากผ่านเทศกาลวันหยุดยาวไปหลายวัน
วันนี้ก็เริ่มต้นทำงานใหม่เป็นวันแรกของสัปดาห์นะครับ ภารกิจของผมในวันนี้ มีดังนี้ครับ
- คัดเลือกรูปภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ ประชาสัมพันธ์ ผ่านจอของคณะฯ
- เกษียณหนังสือถึงคณบดี
- แก้ไข TOR พร้อมส่งให้กับคณบดี
- บันทึกภาพกิจกรรมขอพรผู้ใหญ่ของน้องๆ สโมสรนักศึกษารุ่นปัจจุบัน
- เตรียมหาข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและบริษัทชั้นนำของภาคใต้
   เพื่อเตรียมส่ง วารสาร FMS Magnet เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้กับ
   หน่วยงานปลายทางดังกล่าว
^_^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตทำงานในรั้วเฉดม่วงความเห็น (0)