เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 49    ศ.ดร.เกื้อ   วงศ์บุญสิน   รองอธิการบดีจุฬาฯ  ส่ง e-mail แนบไฟล์ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก 100 อันดับแรกด้านเทคโนโลยี   จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ติดอันดับที่ 100 พอดี   อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

          ส่วน 100 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกด้านวิทยาศาสตร์  ไม่มีมหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยติดอันดับ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

วิจารณ์   พานิช
21  ต.ค.  49