“Constructivism” เรียนรู้ผ่านประสบการณ์

“Constructivism” เรียนรู้ผ่านประสบการณ

ดร.สุรภี โสรัจจกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เด็กยุคใหม่เกิดมาพร้อมความสามารถเฉพาะตัว ในฐานะครูต้องช่วยเด็กดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการเรียนรู้

“ครูจะสอนเด็กแบบเก่าไม่ได้ การเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการนั่งฟัง ยิ่งเด็กใช้ประสาทสัมผัสมากเท่าไหร่ การเรียนรู้ยิ่งดีเท่านั้น ดังนั้นการเรียนรู้สมัยใหม่ คือการสอนให้เด็กสามารถหาความรู้เองได้ สอนให้เด็กปรับตัวเข้ากับสังคม ภายใต้หลักการ Constructivism ซึ่งเราเชื่อว่าเด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยครูเตรียมกิจกรรม และเปิดโอกาสให้เด็กค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง”

                การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในห้องที่เหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญ ครูทุกคนรู้ว่าเด็กมีความสนใจอะไรในช่วงนั้น ทำอย่างไรจึงจะกระตุ้นเด็กให้อยากเรียน และดึงความสามารถที่โดดเด่นในตัวเด็กออกมาเพื่อพัฒนาและสนับสนุนต่อไป

“Constructivism สอนให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ โดยครูเข้ามาช่วยเสริม ฝึกวินัยการทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกการแบ่งปัน เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และการเรียนรู้ร่วมกันได้”

                การเรียนอย่างมีความสุขคือเป้าหมายสำคัญตลอดการศึกษาที่ ประกอบกับบรรยากาศด้านสถานที่ ห้องเรียน สนามกีฬา สระว่ายน้ำ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเสริมทักษะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ซึ่งจะเติบโตเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

564568

เขียน

24 Mar 2014 @ 14:00
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 4, อ่าน: คลิก