กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ภาคทฤษฎี เรื่องยาเสพติด และฝึกภาคสนาม เกี่ยวกับการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ให้แก่สามเณรที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดเสาหิน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โมบายทีมความเห็น (0)