ฝั่งฝันเพียงคลื่นเคล้า       เคลียคลอ

สาดซัดฟองลออ                       อุ่นเย้า

ทุกยามฝั่งคอยรอ                      รับคลื่น     สาดนา

ไยคลื่นครวญเฉกเศร้า             โศกล้นเหลือแสน

 

โครมครามยามคลื่นม้วน    สาดมา

เพียงกระทบหินผา                  ผกย้อน

อึกกระทึกหากหา                    เหตุเกิด       ขึ้นนอ

เสียงคลื่นเงียบสะท้อน            เหตุร้ายอาจมี

 

   อำนาจหากหดสิ้น             สูญหาย

   ชนย่อมเกิดเสียดาย                เดือดร้อน

รวมพลก่อกวนหมาย                คืนอำ-    นาจนา

กวนคลื่นกระแสซ้อน               ซ่อนใต้สายชล

 

     จำใจขจัดคลื่นย้อน         ยอกมา

จำยื่นกาลเวลา                          หลอกไว้

จำเป็นเพื่อความผา-                 สุขทั่ว     ไทยนอ

จำพรากพลัดเรือนไซร้             สืบด้วยกฎกรรม