<เล่าสู่กันฟัง>กศน.อำเภอพล จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนวดแผนไทยและช่า่งเสริมสวย วันที่ 3

   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (วันที่ 3 ของการอบรม)  กศน.ตำบลโนนข่า ได้รับความสนใจจากผู้บริหารที่ว่าการอำเภอพลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เยี่ยมชมการเรียนการสอนและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน และขอบคุณวิทยากรและคณะครู กศน.ตำบลโนนข่า ทุกคน  ที่ให้ความสำคัญทรัพยากรมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

 

 

ภาคบ่าย 
การสนทนาเรื่องเวลา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)