วันที่ 4 เริ่มคุ้นเคย

วันนี้เป็นวันที่ 4 แล้วสำหรับการทดลองสอน 

สำหรับวันนี้ มีคาบสอนทั้งหมด 2 คาบ ภารกิจวันนี้ก็ยังคงเดิม คือหลังจากที่ทดลองสอนเสร็จประมาณ 11 โมง ก็ได้ลงมาช่วยงานในห้องวิชาการ เหมือนทุกวัน โดยงานในวันนี้ เป็นการแก้ไขงาน การพิมพ์ ชุดกิจกรรม และ หนังสือยืมเรียนสืบเนื่องมาจากเมื่อวาน 

และหลังจากที่ทำงานห้องวิชาการเสร็จ ก็ได้นำสื่อที่ยังทำไม่เสร็จมาทำต่อ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวณัฐฑิกา หย่อมจุมความเห็น (0)