รำลึกถึง ป้าต้อย

apinya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 
 

รำลึกถึง ป้าต้อย

   
  
 
 
ประวัตินางสาวสายัญ  รักแผน
นางสาวสายัญ   รักแผน  เป็นธิดาคนสุดท้องของคุณพ่อทองอยู่ และคุณแม่สมวงษ์  รักแผน เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ปีฉลู  ที่จังหวัดนนทบุรี ย่านวัดบางแพรก มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๔ คน ดังนี้
๑. นางประยูร         ศรีเริงหล้า                 ถึงแก่กรรม
๒. นายพเยาว์ รักแผน         ถึงแก่กรรม
๓. นายสมบัติ         รักแผน         ถึงแก่กรรม
๔. น.ส.สายัญ         รักแผน         ผู้วายชนม์
 
ด้านการศึกษา
น.ส.สายัญ  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนศรีบุณยานนท์ และจบประกาศนียบัตรการพยาบาลจากจังหวัดนราธิวาส
ด้านการทำงาน
เริ่มรับราชการที่โรงพยาบาลนนทบุรี  พ.ศ. ๒๕๑๔ ประจำหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หอผู้ป่วยศัลยกรรม-หญิง  หน่วยงานจ่ายกลาง และขอเกษียณก่อนอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมเวลารับราชการ ๓๔ ปี
หลังจากนั้นได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครโรงพยาบาลพระนั่ง-เกล้า ปฏิบัติงานในชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทำหน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องธรรมะ การทำสมาธิในผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และเจ้าหน้าที่ อาทิเช่น หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมกระดูกหญิง หญิงตั้งครรภ์ การนำเจริญสติในผู้ป่วยวาระสุดท้าย และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองใจ จนได้รับประกาศเกียรติคุณคนดีศรีพระนั่งเกล้า
 
        น.ส.สายัญ อาสายัญ หรือพี่ต้อยขวัญใจน้องๆ เป็นพี่ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ปรารถนาดีต่อทุกคน ชอบช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน อุทิศตนเพื่อคนอื่นเสมอมา พี่ต้อยมีทั้งน้ำใจ น้ำมือ และน้ำคำในการดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยเป็นอย่างดีได้รับคำชมเชยจากญาติผู้ป่วย นอกจากนั้นยังมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ช่วยดูแลหลานๆ ให้ประสบความสำเร็จเลี้ยงตัวเองได้ พี่ต้อยจึงเป็นที่รักของพี่ๆ น้องๆ หลานๆ และบุคคลที่คุ้นเคยใกล้ชิด
 
วาระสุดท้ายของชีวิต
พี่ต้อย  ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยภาวะโรคปอดติดเชื้อ มีอาการไข้สูง หอบเหนื่อย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับเดิมได้รับการรักษาเกี่ยวกับอาการปลายประสาทอักเสบที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ได้ย้ายเข้าหอผู้ป่วยหนักอายุร-กรรม จนกระทั่งเวลา ๒๒.๑๗ น. ของวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม อาสายัญ  หรือพี่ต้อยของพวกเราได้จากไปด้วยอาการสงบ รวมเวลาเพียง ๕ วันที่ได้ต่อสู้กับอาการเจ็บป่วย สิริอายุรวม ๖๔ ปี
 
  
  
 
 
  

 

 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน palliative PNKความเห็น (0)