บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) palliative

เขียนเมื่อ
138 2 2
เขียนเมื่อ
65
เขียนเมื่อ
62
เขียนเมื่อ
61
เขียนเมื่อ
74
เขียนเมื่อ
224 2
เขียนเมื่อ
170
เขียนเมื่อ
315