การทดลองสอนวันที่ 2

วันนี้เป็นอีกวันที่ต้องตืนเช้ามาโรงเรียน แต่วันนี้ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้มีสอนเด็กนักเรียน เลยต้องมีการเตรียม แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนไว้ให้กับเด็กนักเรียน และเช้าวันนี้ไปช่วยดูเด็กในการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบของแต่ละสี  ยืนเคารพธงชาต และปล่อยเด็กเข้าห้อง พอถึงช่วงบ่ายก็ถึงเวลาที่จะได้ทำการสอนแล้วรู้สึกตื่นเต้นในการสอนเด็ก พอถึงเวลาเด้กก็เข้ามาในห้องยิ่งทำให้ตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เพราะไม่รู้จะพูดคุยอะไรกับเด็กก่อน พอถึงเวลาที่ต้องสอนแล้วความกล้าก็เข้ามา เลยทำการเรียนการสอนวันนี้ผ่านไปด้วยดี ในการสอนการเชื่อมโยงสไลด์ให้กับเด็กนักเรียน เลยทำให้วันนี้รู้สึกโล่งใจไปอีกวันหนึ่งที่ได้ทำการสอนเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวหฤทัย จินดาหลวงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เขียนลงสมุดบันทึกผิดเล่ม และ "คำสำคัญ" ไม่มี ???