คุณภาพนักศึกษา + ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เพ็ญนภา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณภาพนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาทางเดินคู่ขนาน หรือการสร้างเอกสารหลักฐานเพื่อให้ผ่านการประเมินคุณภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Qaความเห็น (0)