โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี : แม่พิมพ์ที่ดี แม่พิมพ์ที่ประเสริฐ...

 หลังจากที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียนนักศึกษามาเป็นเวลา ๕-๖ ปี เกือบทุกครั้งข้าพเจ้าจะรู้สึกว่า เป็นการเปล่าประโยชน์เสียต้นทุนมากและเด็กนักเรียนได้รับประโยชน์น้อย แต่ในช่วงนี้เองที่ข้าพเจ้าได้มาสัมผัสอย่างใกล้ชิดก็พบว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่ "คุณครู"

ข้าพเจ้าได้พบกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งนำโดยคุณครูกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งมีจิตใจที่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อเด็กนักเรียน

คุณครูจากโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ถือว่าเป็นคุณครูที่ดีมาก เป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ดี ซึ่งเป็นแม่พิมพ์อันประเสริฐ

 

ถ้ามองย้อนกลับไป หัวเรี่ยวหัวแรงคนสำคัญซึ่งได้ท่านผู้อำนวยการอรทัย  พยัคฆ์มะเริง ซึ่งแต่เดิมเคยพานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่และโรงเรียนใกล้ ๆ มาปฏิบัติธรรมแล้วหลายครั้ง

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็นสิ่งที่สำคัญ...

นอกเสียจากการเปิดโอกาสให้นักศึกษาให้มาประพฤติปฏิบัติธรรม สร้างความดี อบรมบ่มอินทรีย์ เพื่อที่จะมี "ความรู้ คู่คุณธรรม" ผู้อำนวยการอรทัย ยังเมตตาตนเองรวมถึงคณะครู โดยนำตนเองและคุณครูมาปฏิบัติธรรมด้วย

คุณครูโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีไม่ใช่ควบคุมนักเรียนมาอย่างเดียวนะ คุณครูโรงเรียนนี้นำพาเด็กประพฤติปฏิบัติด้วย...

เด็ก ๆ จะดีได้ต้องเริ่มที่พ่อ ก่อที่แม่ และแก้ไขที่คุณครู

ถ้าคุณครูนำพาเด็กไปในทางที่เด็กก็จะดีด้วย 

ดังนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าและญาติโยมในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้พบก็คือบรรยากาศใหม่ ๆ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เด็กนักเรียนไทยตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม

ความตั้งใจของเด็กในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอยกความดีทั้งหมดให้ "คุณครู"

นับตั้งแต่คุณครูใหญ่ หรือในปัจจุเราให้ตำแหน่งว่าผู้อำนวยการ รวมไปถึงคุณครูกลาง คุณครูเล็ก คุณครูน้อยทุก ๆ คนที่เฝ้าคอยดูแลและร่วมปฏิบัติกับเด็ก ๆ มิได้ห่าง

เป็นนิมิตหมายถึงที่ดี ที่จะได้เห็นเด็ก ๆ ที่จะเป็นอนาคตของชาติเป็นเด็กดีและมี "คุณธรรม..."

ความสำเร็จมิได้เกิดมีขึ้นเพียงในวันนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าเด็ก ๆ กลุ่มนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างยิ่งจากคุณครู ทั้งในส่วนการเป็นที่ปรึกษากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการจัดตั้งวงดนตรีเพื่อเข้าประกวดตามรายการต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมาย 

ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นผลให้คุณครูได้รู้จักเด็ก ได้มีโอกาสดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกับคุณครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติในอดีต

ในอดีตคุณครูรักเด็กนะ... รู้จักพ่อ รู้จักแม่ รู้จักบ้าน รู้จักญาติพี่น้องของเด็ก ทำให้วิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กได้อย่างละเอียด เมื่อรู้ประวัติเด็กอย่างถ่องแท้ เมื่อมีปัญหาคุณครูก็สามารถแก้ไขได้อย่างฉับพลัน หรือเมื่อมีโอกาสคุณครูก็สามารถผลักดันไปได้อย่างถูกทาง

ความสำเร็จของคนไม่ใช่อยู่เพียงการเอ็นทรานซ์เข้าสู่คณะหรู ๆ ในมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ เท่านั้น

แต่ความสำเร็จของคนอยู่ที่คน ๆ นั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ พึ่งพาความรู้ สติปัญญาและความสามารถของตนเอง โดยสิ่งที่สำคัญคน ๆ นั้นจักเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเพื่อได้น้อมนำธรรมะเข้าสู่จิตสู่ใจ

ดังนั้นค่ายธรรมะในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานี้ ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่เราได้เห็น "ครูไทย" ที่รักและใส่ใจ "ลูกศิษย์" อย่างจริงจัง...

 

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา


ข้าฯขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์
ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา
แก่ข้าฯในกาลปัจจุบัน
ข้าฯขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน 
อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี
แก่ข้าฯและประเทศไทย เทอญฯ


ปญญาวุฑฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหํ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและวิจัยไทย

คำสำคัญ (Tags)#ปฏิบัติธรรม#แม่พิมพ์ของชาติ#ใจดีใจสบาย#โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

หมายเลขบันทึก: 560174, เขียน: 26 Jan 2014 @ 16:48 (), แก้ไข: 26 Jan 2014 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)