ม็อบรับจ้าง

ม็อบรับจ้าง ต่างจากการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลคอรัปชั่น ที่ผู้มาชุมนุมร่วมบริจาคเงิน ได้ข่าวว่าเงินบริจาคมีมากกว่าค่าใช้จ่าย


ความเห็น (0)