ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ครูอ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๖  คณะนักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     

รุ่น ๑๓/๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์

มิตรภาพ ที่ ๑๒๖ ในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนที่เป็นเลิศ  แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับ

ชุมชนและการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ชุมชน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126ความเห็น (0)