ข้อเสนอจาก คชสป.

เพิ่ม "สภาพลเมือง" เป็นอำนาจที่ ๔ เพิ่มจากอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และ อำนาจตุลาการ

ข้อเสนอจาก คชสป.

อ่าน ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒๒ ม.ค. ๕๗

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)