25-26 ธันวาคม 2556 กิจการเีรียน กศน. ตำบลสำเภาล่ม

25-26 ธันวาคม 2556 กิจการเีรียน กศน. ตำบลสำเภาล่ม

  9.00-12.00 ให้นัึกศึกษาส่งงานของสัปดาห์ที่แล้ว   จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 6 คน  เพื่อให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นคว้าหาความรู้ในวิชาช่องทางการขยายอาชีพ

    13.00-16.00 น.  ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่ม  ออกมาบรรยายสรุปการทำงานกลุ่มของแต่ละกลุ่ม  ให้ครูและเพื่อนๆ กลุ่มอื่นได้รับทราบ  จากนั้นครูมอบหมายให้กลับไปทำแบบฝึกหัดที่บ้าน  และทำกรต.  พร้อมกับนัดหมายการเรียนครั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลสำเภาล่มความเห็น (0)