ขอเชิญร่วมงานมาฆบูชา พระพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่าง ๑๐ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

HS4HNL
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอเชิญร่วมงานมาฆบูชา พระพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ระหว่าง ๑๐ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๘ ถึง ๒๑.๓๐ นาฬิกา 
ขอเชิญนมัสการและเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุ เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
ฟังปาฐกถาและอภิปรายธรรม เจริญกรรมฐาน สาธยายพระไตรปิฎก การศึกษาและโรงเรียนวิถีพุทธ พุทธศิลป์ คอนเสิร์ตธรรมะ
การแสดงและประกวดธรรมบันเทิงหลายประเภท ตรวจสุขภาพและออกกำลังกายแบบสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ 
นิทรรศการและกิจกรรมองค์กรต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
การเผยแผ่หนังสือธรรมะ และกิจกรรมบุญอื่นๆ อีกจำนวนมาก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.abota.or.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HS4HNLความเห็น (0)