อบรม หลักสูตรแกนกลาง...สู่การปฏิบัติ

อบรม หลักสูตรแกนกลาง...สู่การปฏิบัติ

"...บรรยากาศอบอุ่นนัก
คุณครูที่รักสานสร้างสรรค์
สอนศิษย์คิดรู้ทัน
เพิ่มเติมขั้นวิชาการ

โอบเอื้อเกื้อสายใย
สุขสดใสใฝ่สมาน
ดุจแสงส่องดวงมาน
เปี่ยมประสานทางก้าวไกล

หลักสูตรสู่ปฏิบัติ
ตัวชี้วัดลำดับใช้
อบรมภาคภูมิใจ
ศิษย์น้อมไหว้ขอบพระคุณ

คบ.ภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 มรภ.บุรีรัมย์
9 มกราคม 2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมบทกวี ปี 2557ความเห็น (0)