เป็นกรรมการประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่ายดีเด่น

เป็นกรรมการประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่ายดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2556 ณ สำนักงาน กศน.

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)