MOOC

พัชรี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รูปแบบการศึกษาแบบใหม่ของโลกที่มีการจัดการเรียนรู้แบบคนกลุ่มใหญ่

ก็ คือ MOOC ซึ่งย่อมาจาก Massive Open  Online Course  หมายถึง คอร์สการเรียนออนไลน์จากระบบเปิดที่ฟรีและมีคนเรียนร่วมกันจำนวนมาก กล่าว คือใครอยากจะเรียนก็เข้าไปเรียนได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ผู้เรียนสามารถดูวิดีโอการบรรยายเข้าไปทำแบบทดสอบ  หรือแบบฝึกหัด รวมทั้ง Assignment ได้ หรือจะเข้าร่วมวงสนทนากับนักศึกษาคนอื่นๆ ก็ได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)