๓๗๒. คนที่ "รัก" และ "ห่วงใย" เรา

คนที่ "รัก" และ "ห่วงใย" เรา

คนที่ "รัก" และ "ห่วงใย"

...เราจริง ๆ ...

จะได้ยิน...ความทุกข์...ของเรา...

ทั้ง ๆ ที่...เราไม่ได้พูด...

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่าน...ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากบันทึกนี้ค่ะ :):)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)