๓๓๕. ความหมายของชีวิต...

ความหมายของชีวิต...

มนุษย์จะสามารถค้นหา...

ความหมายของชีวิตได้...

ต่อเมื่อ...เขาได้อุทิศตนให้แก่สังคม...

ในฐานะผู้ให้...

ด้วยความจริงใจ...ได้แล้วเท่านั้น

 

"อัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์"

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่าน...ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากบันทึกนี้ค่ะ :):)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)