๒๘๐. เปรียบเทียบความผิด

เปรียบเทียบความผิด

"ผู้อื่น...ทำผิด...แค่นิด...

คิด...ไปใหญ่โต

ตนเอง...ผิดมากโข...

โอ้โฮ...กลับไม่เห็น"

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่าน...ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากบันทึกนี้ค่ะ :):)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ใช่เลยครับ...มองนอก จะห่างใจ มองในจะห่างคน..

เขียนเมื่อ 

http://www.youtube.com/watch?v=pKd5H99bNOQ

สงบ สงัด เสงี่ยม เยื่ยมยอดปลายตาล..ครับ

ปรัชญาอิสลาม
IP: xxx.120.161.210
เขียนเมื่อ 

ปรัชญาอิสลามสอนให้ ปล่อยวางการพิพากษา ตนเอง พิพากษาต่อกันเองของพี่น้องมนุษย์

การพิพากษาว่าตนผิด คนอื่นผิด หรือ เราถูก คนอื่นผิด นั่นคือ การกระทำที่เกินสิทธิ์ของมนุษย์กันเองทั้งสิ้น

ที่สมควรตามผู้สร้างมนุษย์แนะนำ คือ ให้ตักเตือนกัน เตือนว่าหวาดเสียว ที่จะเดินห่างไปจากทางอันเที่ยงตรง ตกแถวของการขอเป็นมนุษย์ที่ ดี ตกแถวไปจากการกตัญญูตรอตนเอง พ่อแม่ บรรพบุรุษ ศาสนทูตที่ผู้นั้นติดตาม

หากเราด่วนพิพากษาใคร จงตระหนักถึงปรัชญาที่กตัญญู และ อยู่ในภาระหน้าที่ แบบอิสลาม(สันติธรรม) เถิด

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ น้อง ส.รตนภักดิ์ :):)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ปรัชญาอิสลาม :):)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจค่ะ :):)