ความเห็น 2917360

๒๘๐. เปรียบเทียบความผิด

เขียนเมื่อ 

http://www.youtube.com/watch?v=pKd5H99bNOQ

สงบ สงัด เสงี่ยม เยื่ยมยอดปลายตาล..ครับ