ความเห็น 2917344

๒๘๐. เปรียบเทียบความผิด

เขียนเมื่อ 

ใช่เลยครับ...มองนอก จะห่างใจ มองในจะห่างคน..