ทางออกประเทศไทย

ประเด็นสําคัญที่สุดก็อยู่ที่คุณยิ่งลักษณ์ฯ ที่จะตัดสินใจนําคณะรัฐมนตรีลาออก ซึ่งหากท่านลาออกย่อมถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง คนไทยจะจดจํา และรับได้ถึงความเป็นผู้นํา และความรับผิดชอบของท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

ทางออกประเทศไทย

มีผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ส่ง อีเมล์ เสนอทางออกประเทศไทยมาให้    จึงนำมาเผยแพร่ต่อ ที่ ทางออกประเทศไทย.pdf 

วิจารณ์ พานิช

๑๑ ธ.ค. ๕๖

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)