ทฤษฎีการเรียนรู้กับนวัตกรรมทางการศึกษา

im_chanikan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

       

การจะสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาสักอย่างหนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีและปฎิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ 

       โดยในปัจจุบันทฤษฎีที่น่าจะศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้มากที่สุดน่าจะเป็น ทฤษฎีการเชื่อมโยง หรือทฤษฎีการเรียนรู้ในโลกดิจิตอล (Connectivism) ผู้คิดค้นคือ George Siemens เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้เชื่อมโยง(Connection) ข้อมูลจากหลายๆสิ่ง หลายๆฐานข้อมูลที่ได้รับมา จากการสังเกตถึงรูปแบบ (patterns) ต่างๆจนเกิดเป็นความรู้(knowledge)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)