กลุ่มคำ  " คงเส้นคงวา " หมายถึง  ความจีรัง  ถาวร ไม่เปลี่ยนแปลง

"เส้น "เป็นมาตรวัดความยาวของไทย  ความยาว 1 เส้น มี 20 วา

" วา " เป็นมาตรวัดความยาวของไทย  ความยาว 1 วา มี 4 ศอก

" คงเส้นคงวา " ถ้านำมาวัด  ก็จะพอดี ไม่เปลี่ยนแปลง

แต่คำพูดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความยาว หรือ ขนาดของสิ่งของหรือวัตถุอะไรหรอก

แต่เช้าวันนี้  ครูอ้อย จะนำเสนอบันทึกทีเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน  อันเนื่องมาจากทำวิจัยเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมของคนอยู่ 2 เรื่อง  เรื่องที่ 1 การสังเกตพฤติกรรมยนรถโดยสารประจำทาง  ขณะนี้กำลังศึกษาและทำรายงานไปได้ถึงบทที่ 3 แล้ว

ส่วนเรื่องที่ 2 เรื่อง  วิจัยรักของครูอ้อย  วิจัยฉบับนี้ทำท่าจะสำเร็จยาก  เพราะเป็นวิจัยที่สังเกตกับคน  คนมีความพึงพอใจที่ไม่มีระดับ  ทำ rating scale ในข้อคำถามไม่ได้  ครูอ้อย..น่าจะเปลี่ยนเป็นสังเกต  ความรักของ..หมา  ดีกว่า  คงจะมีความคงเส้นคงวา  มากกว่าคนนะ

ทำไม  จึงเขียนเรื่อง  คงเส้นคงวา

อาจจะเป็นเพราะ  ชีวิตที่ยาวนาน  ซึ่งบุคคลทั่วไปเรียกว่า  "แก่แล้ว" ที่ครูอ้อยเดินทางเข้ามาอยูในช่วงนี้  อาจจะเห็นมากประสบการณ์มาก  แต่ความรู้นี้อาจจะน้อย  กำลังเรียนให้มาก  พูดอะไรจะได้มีคนเชื่อถือ  ตอนนี้รู้น้อย  คนเลิกเชื่อถือ  ไปแล้วก็มี 

แต่ไม่รู้ว่า ความรู้น้อย เขาใช้มาตรวัดอะไร  ใช้แบบสอบถามที่ตั้งข้อคำถามและคำตอบอย่างไร   จึงรู้ว่า  ครูอ้อยมีความรู้น้อย  หรืออาจจะใช้วิธีการสังเกตแบบปฐมภูมิ..ลามั้ง

เข้าเรื่อง เข้าประเด็นของบันทึกสักที....

ครูอ้อยมีเจ้านายที่เรียกว่า  ผู้อำนวยการ  ท่านหนึ่ง  อุปนิสัยของท่านละเอียดรอบคอบตระหนี่ถี่เหนียวมีการวางแผนไปทุกเรื่องทำการบ้านก่อนที่จะทำอะไรตลอดชีวิตที่อยู่ทำงานด้วยกันท่านเป็นอย่างไรก็อย่างนั้น  เรียบง่ายมีกุศโลบายในการปกครองและการทำงานที่โปร่งใส  ทักท้วง  ท้วงติง หรือประท้วงได้  ไม่อำนาจบาดใหญ่เที่ยวข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชา

กี่ปีกี่ปี  ท่านก็มีความคงเส้นคงวา  น่านับถือ

จวบจนท่านเกษียณไป  ท่านไม่อยู่ในขั้นตอนของการทำงานแล้ว  แต่ท่านอยู่ในจิตใจของครูอ้อยตลอดเวลา

เทคนิคการปกครองคน  การพูด  การลำดับความสำคัญในการทำงาน  ครูอ้อยจะจดจำทำเลียนแบบท่านแล้วประสบความสำเร็จทุกเรื่อง  ครูอ้อยบอกท่านว่า " หนูทำเลียนแบบ ผอ.ค่ะ หนูจึงถึงเส้นชัยได้สง่างาม" ผอ.กลับพูดย้อนว่า  " ไม่ใช่หรอก  สิริพร เธอทำเป็นแบบฉบับของเธอแล้ว  เธอเป็นตัวของเธอเอง เธอยึดมั่นศรัทธา และมีความคงเส้นคงวา " ครูอ้อยดีใจ

ย้อนกลับมาถึง " ความคงเส้นคงวา "  แบบที่สมาชิกท่านหนึ่งกล่าวว่า " นานาจิตตังนะ ครูอ้อย "  " เขาคงไม่ว่าง "  " การทำวิจัย ยึดมั่นอะไรไม่ได้หรอก "  " ศิลปินย่อมมีอารมณ์เป็นใหญ่ "  อะไรอีกมากมายที่หลั่งไหลมาในบันทึกครูอ้อย  บางท่านมีความคงเส้นคงวา  แต่บางท่าน unreasonable  ไม่มีคำจำกัดความ

หากมี  " ความคงเส้นคงวา "  อะไรจะตามมา

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์  ของแต่ละบุคคล  อย่างครูอ้อย  ก็จะได้  ความจริงใจ  ความเข้าใจ  ความสนุกสนานและเปิดเผย  ความซื่อสัตย์

ครูอ้อยถึงไปคิดถึงว่า  " สังเกตพฤติกรรมหมาดีกว่ามั้ง "  เธอคงเส้นคงวามากกว่า  ....ใครบางคนเสียอีก

นี่ครูอ้อย..เธอเขียนอะไรรุนแรงนัก  คำตอบ " หากรุนแรงนัก ก็อย่าเลือกอ่าน "

นักเขียน  เขาเขียนเพื่ออารมณ์ของเขา  เพื่อผู้อ่านที่มีคอเดียวกัน  ไม่ใช่หรือ

แล้วถ้าเขียนแบบนี้ จะมีบ้างไหม  ที่มีผู้อ่านเลือกอ่าน

ลองดูสักตั้งว่า  " ความคงเส้นคงวา ของครูอ้อย  จะมีคนมาเยี่ยมอ่านในบนทึกหรือไม่ "