ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา มีหลายท่านแจ้งปัญหาเกี่ยวกับแถบเครื่องมือในการบันทึกหายไป (ซึ่งไม่เกี่ยวกับกับการย้ายเครื่องแม่ข่ายตัวใหม่นะค่ะ) ดิฉันได้ตอบไว้ที่ถาม-ตอบอยู่บ่อยครั้ง ตอนนี้ก็เลยนำมาเขียนเป็นบันทึกไว้ในบล็อกค่ะ

ปัญหานี้เกิดจากการที่ตัวโปรแกรม web browser นั้นมีการดัก Javascript ไว้ ซึ่งส่วนแถบเครื่องมือนี้เป็น Javascript ค่ะ

การแก้ไขโดยทั่วไปสำหรับโปรแกรม Internet Explorer ทำได้ดังนี้ค่ะ

- ไปที่เมนูของ Internet explorer

- Tools>internet option>advanced>เลือก disable script debugging (Internet Explorer), เลือก disable script debugging (Others)

- Tools>internet option>security>custom level เลือก medium

- Tools>internet option>security>Scripting > Active scripting เลือกให้เป็น Enable