๒๓๐. เสียเวลา...

เสียเวลา...

เสียเวลา...

 

การเสียใจเป็นเรื่องปกติ...

แต่อย่าเสียใจ...เรื่องเดิม ๆ...ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า...

เพราะจะกลายเป็น "เสียเวลา" ไปเปล่า...

 

 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่าน...ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากบันทึกนี้ค่ะ :):)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจจากทุกท่านค่ะ :):)