19-10-49

ในสภาวะน้ำท่วมทางกรมได้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคและภัยสุขภาพกรมควบคุมโรค         ในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่สอง  ท่านรองอธิบดี น.พ.กิตติเป็นประธานการประชุม        ดิฉันทราบว่างานส่วนใหญ่จังหวัดเป็นคนทำโดยกรมไปสนับสนุนทางวิชาการ       ที่อ่างทองสมเด็จจะประทานที่ให้ 15 ไร่เพื่อเป็นที่พักชั่วคราว     กรมคงต้องมาดูระบบการป้องกันการระบาดทั้งหมดโดยดูผลของคนมาอยู่ร่วมกันจะต้องดูแลเรื่องโรคที่เกิดจากขยะ   น้ำขัง   อากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเราต้องรีบไปวางระบบก่อน     การช่วยราษฎรต้องใช้รถปิคอัพและประสานกับสสจ       เนื่องจากเงินที่จะช่วยของกรมนำไปใช้จ่ายในเบี้ยเลี้ยงไม่ได้ทำให้หน่วยงานต้องเสียเงินในงบประจำ     ขณะเดียวกันทางกรมได้รีบทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางหรือสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติให้ใช้หมวดเงินที่สามารถจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักได้

ผู้อำนวยการจากสคร 1 มาเล่าถึงกิจกรรมที่ได้ลงไปช่วยสสจ.ในการช่วยราษฎรทั้งการแจกยา  วางระบบป้องกันโรคติดต่อทางน้ำ    การป้องกันหมัดหนูกัด    การใช้EMไปใช้ในการป้องกันขยะไม่ให้เกิดกลิ่น    แมลงวันและการป้องกันการเกิดโรคจากน้ำเสียและจากการแช่น้ำ     ดิฉันเห็นใจทั้งหมอและชาวบ้าน     การขับรถไปและการเดินทางอาจต้องอาศัยทางเรือ     ต้องการใส่ร่มชูชีพเพือความปลอดภัย

ที่สถาบันกำลังรวบรวมรายชื่อผู้รับความเสียหายและพิจารณาช่วยเหลือค่ะ      ขณะนี้ที่ทราบแน่ๆคือคุณอิ๋ว อวยพรหน้าห้องดิฉันเองค่ะ