เรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เป็นบทเรียนสำคัญของหลวงตาที่บรรลุธรรมแล้ว ชื่อ "ตันซัน" กับพระที่บวชใหม่ ชื่อ "เอกิโด้"

พระที่บวชใหม่บางองค์เป็นพระแต่เปลือก เรียกว่า “สมมติสงฆ์” ไม่ใช่สงฆ์จริง ๆ เพราะพระสงฆ์ต้องปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมจึงจะได้เป็น “อริยสงฆ์”  ซึ่งสังคมในปัจจุบันนี้เริ่มมีสมมติสงฆ์มากขึ้น


พระอรหันต์ข้างนอกถูกหลอกเรื่อยไป แต่มองพระอรหันต์ข้างในไม่เท่าไหร่ก็เจอ ต้องหาที่ตัวเรา”


อิกิโด้เป็นพระที่บวชใหม่ พระที่บวชใหม่ ๆ ยังไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจ บางครั้งจิตใจยังต่ำอยู่ต่ำ คนที่ใจต่ำจะคอยจับผิดคนอื่น ซึ่งอิกิโด้ก็เป็นเช่นนั้น ดูและคอยจับผิดคนอื่นเรื่อยเลย

"พระรูปนี้เป็นอย่างไร ล้างบาตรไม่สะอาด คนที่เดินดูไม่เรียบร้อย พระวัดนี้ไม่ดีสักรูปหนึ่ง"

คนที่มองคนคนอื่นไม่ดี หน้าตาก็จะแก่ เศร้าหมอง เพราะอยู่ท่ามกลางคนไม่ดีทั้งนั้นเลย ทำให้ไม่มีความสุข  นั่นคือคนเพ่งโทษคนอื่น “การเพ่งโทษเขาเราเศร้าหมอง  การโทษตัวเอง ทำให้ใจเราบริสุทธิ์"


เมื่อหลวงตาเห็นเข้าทราบเรื่องและเห็นเข้าท่านทรงมีเมตตา เห็นแล้วต้องช่วยเหลือ วิธีการช่วยเหลือของหลวงตาก็คือ  การชวนไปธุดง “ธุดงย่างกิเลศ” คือ ทำให้ลำบากเป็นการขัดเกลา ฝึกความอดทน

โดยหลวงพ่อตั้งเงื่อนไขไว้อย่างหนึ่งว่า “ขณะที่เดินทางไปในป่านี้ถ้าเกิดเรื่องอะไรห้ามพูด ไม่ให้พูดโดยเด็ดขาด" ให้เดินไปเรื่อย ๆ


ครั้งพอเมื่อเดินไปสักระยะ พอไปถึงมีทานน้ำในไหลเย็น ก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกิโมโนยืนร้องไห้อยู่กลางแม่น้ำ หลวงพ่อตังซันเห็นอย่างนั้นจึงเอาจีวรมัดเข้า แล้วก็เดินลงไปแม่น้ำ ลงไปทำยังไงอุ้มผู้หญิง แล้วก็ยกวางลงบนฝั่ง


อิกิโด้เห็นอย่างนั้นแล้วทำไงล่ะ เพราะจิตใจต่ำ มือถือสากปากถือศีล อิกิโด้จึงคิดในใจว่า “เป็นหลวงตาที่อายุมากแล้ว เป็นเพราะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทำไมปฏิบัติอย่างนี้ อุ้มผู้หญิงได้ยังไง”


หลวงตาวางเสร็จก็เดินยิ้มไป อิกิโด้ก็เดินตามหลัง ในใจก็คิดอยู่ตลอดแต่ก็ด้วยกฎของการห้ามทำให้เกิดความอึดอัด “หลวงตาอุ้มผู้หญิง หลวงตาอุ้มผู้หญิง” คิดตลอดทาง


พอตกกลางคืน ครั้นเมื่อหลวงตาก็เดินจงกลม เดินไปเดินมาจนกระทั่งตกดึก ประมาณก็ได้สองยามหลวงตาก็เข้าจำวัด


อิกิโด้ก็เดินจงกลมเหมือนกัน แต่ในขณะที่เดินจงกลมอยู่นั้น ในใจและหัวสมองก็ยังเห็นภาพหลวงตาอุ้มผู้หญิงตลอด


ทำให้ไม่มีสมาธิ


พอนอนก็นอนไม่หลับ


เมื่อนอนไม่หลับก็ทนไม่ไหว


จากนั้นอิกิโด้ก็เลยไปปลุกหลวงตา เรียกหลวงตาตื่นขึ้นมา


เรานอนหลับไปแล้วปลุกทำไมอีก


หลับได้อย่างไงหลวงตา


อ้าวทำไมหลับไม่ได้ล่ะ


ก็เมื่อเช้าหลวงตาอุ้มผู้หญิง หลวงตาทำผิด


จากนั้นหลวงตาจึงบอกว่า


“หยุดนะ ข้าอุ้ม ข้าก็วางแล้ว แต่แกน่ะอุ้มมาถึงที่นี่” นิทานจบ