สมาชิกกลุ่มโครงงานฟิสิกส์2

 

นางสาวฤทัยภัทร วิลาทอง 56010518028

นายสุริยะฉัตร โคตรเครื่อง 56010518036

นางสาวนลัทพร สิงห์คง 56010518050

นายสมจิตร โพธิปัด 56010518058

นางสาวสุธิดา เคนกุดรัง 56010518060

นายอัคคเดช ชุมพล 56010518061

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานฟิสิกส์2ความเห็น (0)