ทัศนคติของนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทที่ส่งเสริมต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน


สวัสดีครับ ผมนายณัฐนนท์  ลำสมุทร หลายๆคนสงสัยว่าทำไมต้องตั้งหัวข้อนี้ละ..ทัศนคติของนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทที่ส่งเสริมต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน เพราะหนึ่งในประเด็นนั้นคือผมเป็นนักศึกษา มหาบัณฑิตในเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท สิครับ แต่ประเด็นสำคัญยิ่งกว่านั้นคือคำว่าทัศนคติ  ทัศนคติในคำนิยามของผมคือ เป็นแนวความคิดที่มีความสำคัญมากแนวหนึ่งทางในด้านการนำสารสนเทศ ที่เป็นเชิงประยุกต์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาระบบ server การพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงบนฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ตั้งแต่คลังข้อมูลขนาดเล็ก ไปคนถึงเหมืองข้อมูล อาจจะเรียกว่า big data หรือ data warehouse แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมา analysis เพื่อสร้างเป็นแบบจำลอง หรือที่เราชอบเรียกว่า simulater แล้วสิ่งที่สูงสุดของการพัฒนาโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมอาจจะเรียกว่าโปรแกรมเชิงอุดมคติ กล่าวคือโปรแกรมมีความฉลาดสามารถนำข้อมูลที่มีโครงสร้างทางภาษาต่างกันนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจหรือที่เราเรียกว่า Decision support system ถ้าเหมืองข้อมูลนั้นมีความเข้มข้น เราจะสามารถประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหารเลยทีเดียว และรวมถึงการพัฒนางานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน  อาจจะมีอีกหลายๆอย่างที่ผมไม่ได้พูดหรือกล่าวถึง  แล้วทำไมเราต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ  ทั้งๆๆที่เราก็มีระบบ ที่มีอยู่เดิมอยู่แล้ว เพราะระบบหรือ system information มีอายุของความน่าเชื่อถือในตัวของมัน แต่เราไม่ปรับปรุงแล้วข้อมูลดังกล่าวก็ล้าสมัยขึ้น ทันที เป็นงานที่หนักสำหรับคนกลุ่มๆหนึ่งที่มีความคาดหวังว่าจะนำสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีความเป็นปัจจุบันในโลกที่มีการใช่สารสนเทศที่หลากหลาย โดยกรณียกตัวอย่างนักศึกษารุ่นที่ 10 สาขานักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากการเก็บข้อมูลพบว่า นักศึกษาทั้งหมดเป็นผู้ที่ทำงานแล้ว และ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ที่่งานในระบบราชการ และ ร้อยละ 50 ของนักศึกษาเป็นผู้ที่พัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 30 เป็นผู้สอนในสายงานคอมพิวเตอร์ โดยจากข้อมูลดังกล่าวก็สามารถทำให้ทราบได้ว่าผู้เรียนที่ทัศนคติที่จะนำองค์ความรู้เพื่อใช้พัฒนาระบบงานที่มีอยู่เดิมโดยใช้องค์ความรู้ เดิมและทุกคนมีความคาดหวังที่จะเป็นผู้ที่ความเชี่ยวชาญในด้าน ICTและสร้างนวัตกรรมที่มีผลที่ดีก็การพัฒนาการทำงานและยังประโยชน์สูงสุดคือการสร้างนวัตกรรมทางสารสนเทศที่เป็นข้อมูลที่ส่งผลต่อการในข้อมูลไปพัฒนาระบบงาน ระบบชุมชนและยังผลไปถึงชาติครับ

หมายเลขบันทึก: 552045เขียนเมื่อ 30 ตุลาคม 2013 00:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 ตุลาคม 2013 00:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะ...ขอเป็นกำลังใจค่ะ...

ขอบพระคุณครับ ทุกท่าน การทำงานทุกอย่างหรือจุดมุ่งหมายใด ๆ ล้วนมีการใช้ทัศนคติในงานหรือสาขานั้นๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ ส่วนทัศนคติของนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท ซึ่งมีความหวังตระหนักการใช้สารสนเทศมาวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆให้ง่ายขึ้น และสร้างพัฒนาระบบ ICT เพื่อประโยชน์ของของส่วนรวมในการนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดอย่างมีประโยชน์ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี