นิพพานคืออะไร

นิพพานคือภาวะที่สงบเย็นเป็นสุขอย่างยิ่ง เพราะหมดกิเลส

นิพพานคืออะไร

อ่านพบมาจาก ปุจฉา-วิสัชนา ที่นี่ของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

เห็นว่ามีประโยชน์จึงคัดลอกมาฝากค่ะ

 

นิพพานคือภาวะที่สงบเย็นเป็นสุขอย่างยิ่ง เพราะหมดกิเลส

ไม่มีความยึดติดถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวกูของกู เนื่องจากเห็นความจริงอย่างแจ่มชัดว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรและเป็นเอกเทศ

จึงไม่สามารถยึดมั่นสำคัญหมายว่าจะต้องคงที่หรือฝากความสุขไว้กับมันได้

ดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดมาดึงดูดให้ลุ่มหลงได้ จึงเป็นอิสระอย่างยิ่ง

ขณะเดียวกันเมื่อไม่มีความยึดติดถือมั่นในตัวกู ความเห็นแก่ตัวก็หมดไป จิตจึงมีเมตตากรุณาอย่างไม่มีประมาณ พร้อมช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ แต่ก็มีอุเบกขา วางใจเป็นปกติเมื่อไม่สามารถช่วยให้พ้นทุกข์ได้

 

ขอขอบคุณเวบไซต์ข้างบนค่ะ

 

พรุ่งนี้วันจันทร์ จิตสดใสเริ่มต้นวันทำงานกันนะคะ

ภูสุภา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  กัลยาณมิตรแห่งชีวิตความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

 

ขอบคุณจ้าาา

เขียนเมื่อ 

ได้มาอ่านให้เห็นความสงบ ที่พึงกระทำได้ เพื่อวันพรุ่งนี้

วันทำงานครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ 

นิพพานก็เท่านี้เองค่ะ แต่ไฉนจึงทำยากจังค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ...ยังห่างไกลนิพพานนะคะ...เพราะยังมีกิเลสอยู่ค่ะ...ยังอยากไปนั่นไปนี่...อยากทำนั่นทำนี่...อยากกินนั่นกินนี่...อยากซื้อนั่นซื้อนี่...ฯลฯเยอะมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชอบข้อความมากเลยครับคุณหมอ

จึงไม่สามารถยึดมั่นสำคัญหมายว่าจะต้องคงที่หรือฝากความสุขไว้กับมันได้

ดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดมาดึงดูดให้ลุ่มหลงได้ จึงเป็นอิสระอย่างยิ่ง