หลักการหนูเร่ร่อน: ภูมิปัญญาเพื่อความอยู่รอด (ข้อคิดชาวยิว 2)

หลักการหนูเร่ร่อน

การที่ต้องมีชีวิต ระหกระเหินเร่ร่อนและอยู่ไม่เป็นที่ตลอดเวลา ทำให้คนยิวต้องปรับตัวและพัฒนาความสามารถพิเศษขึ้นมาเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ นั่นคือ มีความตื่นตัวอยู่เสมอ และเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อมของตนอย่างมาก ทำให้ชาวยิวเป็นคนช่างสังเกต และมีความสามารถในการจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ชาวยิวมี ความคิดเปิดกว้างอย่างยิ่ง และมีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในหนู 2 กลุ่ม หนูกลุ่มแรก ให้อยู่ในที่เดิมตลอด ส่วนหนูอีกกลุ่มย้ายแหล่งที่อยู่ใหม่เรื่อยๆ เมื่อนำหนูทั้งสองกลุ่มมาผ่าสมองดู จะพบว่า สมองของหนูเร่ร่อนจะใหญ่และมีพัฒนาการมากกว่า การที่ต้องเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้หนูต้องปรับตัว และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา สมองจึงได้รับการพัฒนา ในขณะที่หนูที่อยู่แต่ที่เดิมๆ จะอยู่ด้วยความเคยชิน ไม่กระตือรือร้น ไม่มีการปรับตัว สมองจึงไม่พัฒนา

คนเราก็ไม่ต่างอะไรกับหนู คนที่อยู่กับความเคยชินเดิมๆ ทุกเมื่อเชื่อวันย่อมไม่มีความตื่นตัว และไม่ปรับตัว ความคิดของผู้ที่รู้สึกสะดวกสบายจะหยุดทำงาน

การที่ชาวยิวประสบความสำเร็จ เพราะพวกเขาเป็นคนนอก (Outsider) นั่นหมายถึงการเป็นคนแปลกถิ่น ไม่ใช่คนในพื้นที่ คนยิวไม่มีแผ่นดินของตนเอง จึงต้องเดินทางเร่ร่อนไปอยู่ในที่ต่างๆ การเป็นคนนอกทำให้เป็นอิสระจากสถานภาพเดิม ทำให้กล้าเสี่ยงและทดลองสิ่งใหม่ๆ จนเกิดภูมิปัญญาเพื่อความอยู่รอด

ความไม่สะดวกสบายจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง

"ความเคยชินกับสิ่งต่างๆ และความรู้สึกสะดวกสบาย เป็นปัญหาใหญ่ต่อการพัฒนาตนเองและภูมิปัญญาของเรา"

ช่วงเวลาที่เรารู้สึกติดขัด ทำอะไรแย่ลง หรือมีความคิดสร้างสรรค์น้อยลง เราควรต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยสัก 2-3 วัน (เพื่อละทิ้งความสะดวกสบายในรังตน) ความเคยชินทำให้เราหยุดคิด ทำให้เราไม่ใช้สมอง

สังเกตไหมเวลาเราเดินทางไปในสถานที่ใหม่ๆ ที่เราไม่คุ้นชิน เช่น ไปต่างประเทศ เราจะมีความกระตือรือร้น ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และเราจะสนใจสภาพแวดล้อมต่างๆ และจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สมองเราจะรู้สึกปลอดโปร่ง แอกทีฟ มีชีวิตชีวา มีความสุขและรื่นรมย์กับสิ่งต่างๆ ที่พบเห็น บางคนเกิดแรงบันดาลใจกลับมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากมาย

เพื่อที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาภูมิปัญญา และประสบความสำเร็จในชีวิต เราไม่ควรรู้สึกพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ (ออกจากพื้นที่เซฟโซนซะบ้าง) แม้กระทั่งความสะดวกสบาย และความมั่นคงทางการเงิน เพราะตราบใดที่เราอยู่ด้วยความเคยชินเดิมๆ เราจะไม่ใช้ความคิด สมองเราจะหยุดทำงาน ศักยภาพและภูมิปัญญาเพื่อความอยู่รอดก็จะหยุดลง จะมีชีวิตไปวันๆ อย่างไร้จุดมุ่งหมายและคุณค่า

คนเราต้องก้าวหน้าทุกวัน เคลื่อนไหวทั้งร่างกายและความคิด และทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายอยู่เสมอ (ยอมเจ็บตัวซะบ้าง) โดยมีหลักคิดสำคัญ 2 ประการ คือ

หนึ่ง เป็นอิสระจากความเชื่อในอดีต ซึ่งขัดขวางไม่ให้เราใช้ภูมิปัญญา และ

สอง ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังทำในเรื่องสำคัญๆ

หลักการเพื่อความอยู่รอด

"อย่ารู้สึกสะดวกสบาย เดินทางอยู่เสมอ ทั้งทางกายและใจ เพื่อพบกับดินแดนอื่นๆ"

ที่มา:จากหนังสือสู่ความเป็นอัจฉริยะด้วยการพัฒนาพลังสมอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อคิดชาวยิวความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

...การวิจัยนี้คงไม่รวม ชาวยิปซีด้วยนะคะ... ชาวยิปซีจำนวนมากที่ตายในค่ายกักกัน Auschwitz...แต่ก็มีจำนวนน้อยกว่าชาวยิว...และทุกวันนี้ก็ยังมีชนชาวยิปซีก็ยังคงเร่ร่อน อยู่ในหลายประเทศของโลกนะคะ