คณะเกษตรฯ มข.นำผู้อบรมนานาชาติ ดูอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมอีสาน

ผู้เข้าอบรมนานาชาติ ดูงานด้านอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมอีสาน กลุ่มสตรี อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นให้เห็นสภาพจริง แล้วนำออกมาวิเคราะห์ในห้องอบรม

ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำผู้เข้าอบรมนานาชาติหลักสูตร การนำอาหารพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของอาหารมนุษย์(Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security) ระหว่างวันที่ 1-27 กันยายน 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงานด้านอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมอีสาน ณ กลุ่มสตรี อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556

ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล กล่าวว่า ทางสำนักงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ (สพร.) ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลักสูตร การนำอาหารพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของอาหารมนุษย์
:Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security ให้แก่ผู้เข้าอบรมนานาชาติ จาก 13 ประเทศ ในระหว่างวันที่ 1-27 กันยายน 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมที่เน้นให้เห็นสภาพจริง แล้วนำออกมาวิเคราะห์ในห้องอบรม โดยการศึกษาดูงานที่กลุ่มสตรีอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก เพราะว่า เป็นการศึกษาดูงานที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ที่สำคัญ คือ ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกกลุ่ม

นางจิติยา พรนิคม ผู้ประสานงานสีกลุ่มสตรี อำเภอชมพู จังหวัดขอนแก่น ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทางกลุ่มมีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานของผู้เข้าอบรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะมาศึกษาดูงาน ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การต้อนรับแบบอีสาน การบายศรีสู่ขวัญ การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านมากกว่า
10 กลุ่ม การสาธิตการทอผ้าฝ้าย การทำผ้าขาวม้าซิ่ง การทำข้าวเกรียบ การแปรรูปถั่วลิสง การทอเสื่อ การแสดงวงดนตรีโปงลาง สาธิตการนวด และโฮมสเตย์ ซึ่งการรับแขกต่างชาติ จาก 13 ประเทศ เข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เสมือนหนึ่งว่า เป็นการเตรียมรับแขกบ้านแขกเมืองก่อนเข้าสู่ AEC ในปี 2558 และเป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าจะปรับการพัฒนากับกลุ่มและชุมชนนี้อย่างไร เมื่อมีแขกต่างชาติเข้ามาในชุมชน หากสนใจศึกษาดูงาน กลุ่มสตรี อำเภอชมพู ติดต่อได้ที่ นางจิติยา พรนิคม โทร. 086-221 7315

สำหรับรายชื่อผู้เข้าอบรมนานาชาติ หลักสูตร การนำอาหารพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของอาหารมนุษย์ :Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security จำนวน 13 คน จาก 13 ประเทศ ประกอบด้วย 1) Ms. Wei Li จีน 2) Mrs. Suraiya Khatun บังคลาเทศ 3) Mrs. Maneo Veronica Jone เลโซโท 4) Mr. Rajeshwar Silwal เนปาล 5) Mr. Shukhrat Narkulovich Isakulov อุซเบกิสถาน 6) Ms. Menisa A. Antonio ฟิลิปปินส์ 7) Mr. Ibrahim Sharafeldin Barka ลิเบีย 8) Mr. H G H Jkeerthirathne ศรีลังกา 9) Ms. Lakoharimanitra Rakotomanga มาร์ดากัสกา 10) Mr. Zaw Naing พม่า 11) Mr. Ibrahim Zakaiyya มัลดีฟ 12) Mrs. Siti Rahimma อินโดนีเซีย และ 13) Ms. Nipa Semmee ประเทศไทย

กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)