สรุปแนวคำตอบอัตนัยรุ่น 39 ถอนฟ้อง

ดร.ปฐพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

*ข้อ 1. คดีนี้ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 5 มีนาคม 2555

*เนื่องจากพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องจำเลยในคดีนี้ต่อศาลนี้ ตามที่โจทก์ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไว้ ในข้อหาและฐานความผิดเดียวกันกับคดีนี้

*โจทก์จึงขออนุญาตถอนฟ้องคดีนี้ เพื่อจะไปเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีที่พนักงานอัยการฟ้อง ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

หมายเหตุ ที่ทำ * คือย่อหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐพร ตวิษาประกิตความเห็น (0)