เกษตรกรปลูกพืชสองชนิดในพื้นที่เดียวกันและให้ผลผลิตดี

เกษตรกรมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แซมในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง

            เกษตรกรปลูกพืชสองชนิดในพื้นที่เดียวกันและให้ผลผลิตดี  เมื่อเร็วๆนี้ ผมและทีมงานได้มีความตั้งใจจะไปถอดบทเรียนเกษตรกรผู้นำด้านการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชรพืชหนึ่ง นอกจากจะมีข้าว มันสำปะหลังโรงงาน และอ้อยโรงงาน  ในขณะที่เดินทางผ่านเขตพื้นที่ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง และผ่านเข้าเขตตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ในเขตพื้นที่ดังกล่าวจะมีพืชเศรษฐกิจหลักที่ปลูกมากก็คือมันสำปะหลังโรงงาน ในช่วงนี้มันสำปะหลังกำลังเจริญเติบโต อีกทั้งได้รับน้ำฝนในปริมาณที่มากพอสมควร เพราะฝนตกติดต่อกันหลายวัน

 

         ในขณะที่เดินทางผ่านมาทั้ง สองตำบลนั้น ทีมงานเราสังเกตเห็นมีเกษตรกรที่ใช้พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งมันสำปะหลังและ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เดียวกัน พูดง่ายก็คือเกษตรกรมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แซมในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง และต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี้เจริญเติบโตดี พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว   หากจะให้ประมาณการอายุของต้นข้าวโพดที่ปลูกจะอยู่ประมาณ ๑๑๐ วันน่าจะได้ เพราะฝักแก่จัดแล้ว ถ้าหากนับจากนี้อีกสัก ประมาณ ๑๐ วัน วันไหนมีแดดจัดๆก็สามารถจะเก็บฝักข้าวโพด ไปจำหน่ายได้

  

  

            จากการสังเกตและความจริงแล้ว ทีมงานเรา ตั้งใจจะไปสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแซมในไร่มันสำปะหลังแปลงนี้ แต่เกษตรกรไม่อยู่บ้าน จึงไม่ได้สอบถามข้อมูลกันเลย เพียงแต่ได้บันทึกภาพ พร้อมกับการสังเกตในแปลงปลูก ข้อคิดที่ได้ก็คือเกษตรกรรายนี้ มีแนวคิดในการที่จะเพิ่มรายได้ โดยไม่ต้องรอเพียงมันสำปะหลัง ซึ่งปกติการปลูกมันสำปะหลัง ก็ต้องใช้เวลา ปลูกประมาณ ๑๐ - ๑๒ เดือน ถึงจะทำการขุดหัวมันสำปะหลังได้ แต่นี่เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชแซม ซึ่งจะใช้อายุเพียง ๑๑๐ - ๑๒๐ วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดได้แล้ว เป็นการเพิ่มรายได้ในพื้นที่เดียวกันให้แก่เกษตรกรชาวไร่ อย่างได้ผลทีเดียว

  

             ทีมงานเรายังได้คุยกันว่า คงจะต้องหาเวลานัดหมายเพื่อมาถอดบทเรียนหรือถอดองค์ความรู้กันของเกษตรกรในแปลงนี้ต่อไป ปกติจะหาดูได้ยากที่มีการปลูกพืชแซมในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในเขตจังหวัดกำแพงเพชรว่ามันคุ้มทุนหรือไม่อย่างไร หากได้ผลจริงก็จะต้องไปแนะนำเกษตรกรรายอื่นๆต่อไป ครับ

 

เขียวมรกต

 

๙ ก..๕๖

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วิถีชุมชนคนเกษตรความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณสายันณ์...แวะมาชม "ปลูกข้าวโพดแซมในไร่มันสำปะหลัง" ขอบคุณบันที่ดีมีประโยชน์มากนะคะ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากเลยนะครับ

เขียนเมื่อ 

ดูเหมือนเขาจะพึ่งพาอาศัยกันได้นะครับ

  • ชื่นชมค่ะ ที่ "คุณเขียวมรกต" ทำตัวเป็น "บุคคลแห่งการเรียนรู้" มีพฤติกรรมช่างสังเกตและเรียนรู้จากสิ่งที่พบเห็น
  • แถวหมู้บ้านที่ตั้งฟาร์มก็มีการปลูกมันสำปะหลังกันมากค่ะ แต่ก็ปลูกเชิงเดี่ยวกันทั้งนั้น จะติดตามนะคะว่า หลังจากที่คุณเขียวมรกตและทีมงานได้มีโอกาสคุยกับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดแซมแล้ว ได้ผลสรุปว่า คุ้มทุนหรือได้กำไรมากน้อยแค่ไหน   
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ ดร.พจนา ที่กรุณาแวะมาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจเสมอครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ท่านพ.แจ่มจำรัส ที่มาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ขจิต ที่กรุณาแวะมาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจเสมอมาครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ไอดิน ที่กรุณาแวะมาแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดดีๆเสมอมาครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ ดร.ชยพร ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจเสมอมา

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณนีโอ ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจ