พนังกั้นน้ำห้วยดางเดียวขาดขยายวงกว้างขาดการต่อทางบกชาวบ้านวอนขอสะพานแบริ่ง วันนี้(2 กันยายน 2556)หลังจากที่นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย นางสาวจุฬาลักษณ์ นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง นายประเวส นิลดอนหวาย

พนังกั้นน้ำห้วยดางเดียวขาดขยายวงกว้างขาดการต่อทางบกชาวบ้านวอนขอสะพานแบริ่ง  

วันนี้(2 กันยายน 2556)หลังจากที่นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย นางสาวจุฬาลักษณ์ นาเมืองรักษ์   สมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง นายประเวส นิลดอนหวาย นายก อบต.เทอดไทย นายสมบัติ สุดานิช นายก อบต.บึงงาม นายสุเทพ จันทะภูมิ นันตำบลบึงงาม นายสมควร ดิษดำ กำนัน ต.เทอดไทย พร้อมด้วยประชาชนจาก ๕ ตำบล ๕๑ หมู่บ้าน

ร่วมการเจรจาหาทางช่วยเหลือ ชาวนาหลังจากที่ประตูระบายน้ำห้วยดางเดียว ที่ใช้เปิดปิดน้ำผ่านลงลำน้ำชี แต่ไม่สามารถเปิดระบายน้ำได้ ทำให้น้ำท่วมนาข้าว กินพื้นที่ ตำบลบึงงาม ต.เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง มะบ้า ตำบลเหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง และระดับน้ำสูงขึ้นไปถึงตำบลไพศาล ตำบลอุ่มเม้า ตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี โดยมีนายอเนก ไชยคำภา ผอ.ชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมเจรจาด้วย ขณะเดียวกันชาวบ้านได้เรี่ยไรได้เงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อ จ้างรถเครน รถแบคโฮ มายกประตูระบายน้ำแต่ไม่สามารถยกขึ้นได้

ขณะเดียวกัน ระดับน้ำที่สูงขึ้นตลอดเวลา เป็นน้ำที่ไหลจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ผ่านลำห้วยหนองหญ้าม้า กุดแคน ห้วยขี้หมาจอก ห้วยฝั่งแดง จากอ่างเก็บน้ำธวัชชัย  นาข้าวกว่าหมื่นไร่จมน้ำ มีมติเป็นเอกฉันท์ ใช้รถแบคโฮ ตัดคันดินด้านทิศใต้ของอาคารประตูระบายน้ำห้วยดางเดียว กว้างประมาณ ๑๐ เมตร ให้น้ำที่ท่วมนาข้าวไหลลงลำน้ำชีที่ระดับน้ำต่ำกว่าระดับน้ำฝั่งนาประมาณ ๔-๕ เมตร    เป็นการทำลายคันพนังกั้นน้ำครั้งแรกตั้งแต่การก่อสร้างเมือ ปี ๒๔๙๕ ประตูระบายน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก วันนี้ร่องที่เปิดน้ำไหลออกขยายวงกว้างกว่า 30-40 เมตร น้ำไหลเชี่ยวอย่างน่ากลัว ดินไหล สไลท์ลงตลอดเวลา

 

นายบุญหลาย วรวงค์ ชาวบ้านอีโก่ม ม.9 ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ระดับน้ำด้านบน ตั้งแต่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี ลดลง กว่า 50-70 เซนติเมตร แต่ในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง ต.เหล่า ต.เทอดไทย ต.บึงงาม ระดับน้ำทรวงตัว ร่องน้ำที่ถูกตัดขาดขยายวงกว้างขึ้น เป็น 30-40 เมตร และกำลังขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ การจราจรทางบกขาดการติดต่อ ถนนบ้านท่าสะแบง-บ้านอีโก่ม ต้องใช้เส้นทางอื่น เข้าอำเภอเสลภูมิ ใช้สะพานข้ามลำน้ำชี ไปบ้านคุ้งสะอาด บ้านนาเลิง บ้านผักกาดหญ้า ถึงถนนแจ้งสนิท และเลี้ยวไปตามเส้นทาง ต.เทอดไทย เข้าอำเภอทุ่งเขาหลวง ปากทางถนนแจ้งสนิท ระยะทางเพิ่มขึ้น 10-15 ก.ม.

นายบุญหลาย วรวงค์ นายประภา ทิวาพัฒน์ ชาวบ้านอีโก่ม ม.9 ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง ความลำบากของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง บ้านท่าสะแบง บ้านอีโก่ม ไปอำเภออาจสามารถ ตัดขาด นักเรียน ประชาชน ต้องเดินทางระยะไกลขึ้น วอนภาครัฐหรือหน่วยงานทหาร จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด มาทำสะพานแบริ่ง ให้รถจักรยานยนต์ จักรยาน หรือคน ข้ามไปมาได้ ด้วยครับ งานนี้ยาวนานแน่กว่า 6 เดือนหรือเป็นปีกว่าจะได้งบประมาณมา

 

 

..............วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน โทร.๐๘๕-๗๕๖๗๑๐๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ถึงเวลาแล้วที่เราปลูกฝังให้เยาวชนรับรู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นมรดกของทุกคนที่ต้องช่วยกันรับผิดชอบ

ทุกคนล้วนต้องมีส่วนร่วมในการดูแล