สอนอย่างไรให้เด็กคิดเป็น..... เปิดประตูเข้าไปในห้องใจของนักเรียน

หลายครั้งที่นักเรียนคิดได้ไกลกว่าที่ครูคิด จึงต้อง

 

ผลจากการระดมความคิดกลุ่ม

มุ่งไปที่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

       บทสรุปจากการระดมความคิดเห็นความหลากหลายทางชีวภาพกับ

ความพอเพียง หันมาสร้างทางเลือกด้วยการใช้พลังงานจากธรรมชาติ

ด้วยการใช้พลังงานจากธรรมชาติ เพื่อทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

เช่น หลังคาติดด้วยแผงโซลาเซลล์รับแสงอาทิตย์แล้วแปลงพลังงาน

ไฟฟ้า และในวันที่ไม่มีแสงใช้กังหันรับกระแสลม แล้วมาแปลงเป็น

พลังงานไฟฟ้า   มีนาเป็นของตนเองจะได้ไม่อดข้าว

ปลูกพืชผักหลากหลายชนิดเพื่อที่จะที่จะสร้างทางเลือกในการบริโภคมีอาหารครบถ้วน  มี การขุดสระสำหรับ เลี้ยงปลาภายในบ่อให้มีหลายชนิด

เราจะสร้างป่าให้หลายหลาย เพื่อให้ ร่มเงา และช่วยลดโลกร้อน

บางประเด็นครูหยินก็นึกไม่ถึง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนิทรา มาศวิวัฒน์ความเห็น (1)

-สวัสดีครับครู

-เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนุกและเด็ก ๆได้เรียนรู้แบบไม่น่าเบื่อครับ

-ชอบ ๆ ๆอยากไปเรียนด้วยจัง ฮ่า ๆ ๆ 

-ขอบคุณครับ