สหกิจวันที่39ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่

     29/ก.ค./56   เข้างาน 8.30 น. เริ่มงานในเช้าวันนี้ก็ต้องพบกับอาการปวดท้อง เนื่องจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี ที่เริ่มปฎิบัติเมื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การไม่รับประทานอาหารเช้าในทุกๆเช้าจนทำให้เกิดเป็นความเคยชินและถือเป็นพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุงก่อนจบการศึกษาและเข้าทำงานจริง 
     ในการเริ่มงานวันนี้จะหยุดการ coding php และ html เอาไว้ก่อน และเปลี่ยนบรรยากาศไปศึกษาระบบเน็ตเวิร์ก ตัวนักศึกษามีความชอบในการศึกษาระบบเน็ตเวิร์ก เพราะสามารถถามในสิ่งที่เราสงสัยจากพี่ๆพนักงานได้ทันที และพี่พนักงานก็จะอธิบายให้แบบละเอียดและเห็นภาพ ซึ่งแตกต่างกับการcoding ที่จะต้องรวบรวมคำถามไว้และนำไปถามกับพี่พนักงานในอีกแผนก ซึ่งบางครั้งตัวนักศึกษาก็เกิดความเกรงใจ และมักจะค้นหาคำตอบของคำถามนั้นเองเสียส่วนใหญ่  บ่อยครั้งที่ตัวนักศึกษาจะถามข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ก วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และ ระบบ cctv ซึ่งเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย และไม่อาจบันทึกลงในบันทึกประจำวันได้หมดแต่ถือเป็นความรู้ที่จะติดตัว และเป็นความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้
      หัวข้อในการศึกษาวันนี้ได้แก่
    1.การให้ hosting อัพเกรด php บน sever เป็นเวอร์ชั่นต่างๆ
    2.การใช้งาน FTP (File Transfer Protocol )
    3.ติดตั้ง MRTG on Debian Directadmin ไว้ดู traffic บน Host
    4.การใช้งาน joomla และ Host สำหรับ Joomla 
    5.joomla กับการเชื่อต่อ database 
    6.Virtual Private Server (เซิร์ฟเวอร์เสมือน)
      

     
      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สหกิจศึกษาที่ศูนย์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ความเห็น (0)