สังคมออนไลน์

   ในหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีการใช้ระบบสังคมออนไลน์ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะระดับหน่วยงานหรือระดับบุคลากร เพราะต้องมีการประสานให้ความร่วมมือกัน  ให้ข้อมูลแก่กัน ซึ่งก็เป็นได้ทั้งรูปภาพและข้อความ  สะดวกมาก  ไม่ต้องเสียเงิน  ไม่ต้องเสียเวลา  รวดเร็วทันใจ เช่น ฝ่ายแผนและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่ฯจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการวางผังอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ต้องการได้ชื่อผู้เข้ารับการอบรมของโรงเรียนก็ติดต่อทาง  GotoKnow,Facebook  เป็นต้น  หรือมูลนิธิธรรมะจัดอบรมศีลธรรม  5  วัน ต้องการทราบชื่อผู้เข้าอบรมก็ติดต่อทางสังคมออนไลน์ได้  ถ้าต้องการส่งข่าวงานบุญ  งานบวช ก็ใช้ได้เช่นกัน หรือผู้บริหารต้องการภาพการอบรมของผู้ใต้บังคับบัญชาก็ส่งรูปภาพการอบรมให้ได้  ทั้งนี้ ทั้งนั้นต้องมีการตรวจเช็คในสังคมออนไลน์ของตนเองเป็นประจำชั่วโมงหรือสอง สามชั่วโมงต่อครั้ง  แล้วแต่จะมีเวลามานั่งตรวจสอบอยู่หรือเปล่าเท่านั้น  ข้อเสียบางอย่างคือผู้เข้าสังคมออนไลน์ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ที่ทันสมัยระดับหนึ่ง และต้องมีความสามารถในการใช้ด้วยนะ  จึงจะติดต่อส่งข่าวกันได้  อิ..อิ อีกอย่างคือมีการนัดหมายกันก่อนล่วงหน้าก็ดีเพราะจะได้ไม่พลาดรายการสำคัญ เช่นให้ตรวจเช็คข่าวด้วยในเวลา20.00 น  เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไปเรียนกันเถอะความเห็น (0)