ถ้าดูแค่รูป ก็จะคิดว่าเป็นดอกไม้ .... แต่จริงๆ คือ ผัก ค่ะ

ช่าวบ้านหัวทุ่ง ที่อยู่รอบๆ บึงทุ่งพึงพืด เรียกว่า "ผักหลอด"

สีสวยมากๆ เลยนะคะ มีเยอะมากๆ สวยมากๆ เช่นเดียวกัน ขึ้นที่บึงทุ่งพึงพืด ซึ่งเป็นลักษณะป่าบุ่งป่าทาม หรือ ภาษาวิชาการโก้หรู เรียกว่าพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) นั่นเอง

 ผักชนิดนี้ ชาวบ้านเรียกว่า ผักหลอด  แต่ดิฉันไม่ทราบชื่อสามัญ หรือ ชื่อวิชาการหรอกนะคะ  ท่านผู้ใดทราบ โปรดแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ