เครื่องมือที่ช่วยให้การกำหนดอาหารง่ายขึ้น

Nutrition
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

        เครื่องมือที่จะนำมาเสนอนี้เป็น web application ที่สามารถเปิดใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป โทรศัพท์มือถือประเภท smart phone รวมทั้ง tablet ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนทได้ 

        มาเริ่มกันเลย เปิดโปรแกรมที่ใช้เข้าดูเว็บไซต์ เช่น IE หรือ Google chrome แล้วเข้าไปที่ http://tool.dietitian.in.th จะพบหน้าเว็บแบบนี้

        เมื่อเข้ามาจะพบกับเครื่องมือหลักให้ใช้อยู่ 2 ตัว คือ Meal planing tool ที่ใช้ในการกำหนดสัดส่วนของอาหารแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้พลังงานตามที่เรากำหนด และ Medical calculator ใช้เป็นเครื่องคำนวณเกี่ยวกับโภชนาการ เช่น ideal body weight เป็นต้น

        ขออธิบายการใช้ Meal planing tool อันดับแรกให้เลือกเครื่องมือนี้ ถ้าเป็น smart phone หรือ tablet ใช้นิ้วไปสัมผัสเพื่อเลือกเครื่องมือ เมื่อเลือกแล้วจะพบหน้าจอเป็นดังนี้

        เมื่อเข้ามาแล้วเราต้องทำการใส่พลังงานที่เราต้องการลงไปใน Energy requirement จากนั้นมาทำการปรับสัดส่วนการต้องการพลังงานจาก โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ให้ได้ตามที่เราต้องการ

        จากในภาพเราจะพบว่าเมื่อเราปรับสัดส่วนการกระจายตัวของแหล่งพลัังงานที่เราต้องการตัวเครื่องมือจะแสดงถึงปริมาณเป็น กรัมของสารอาหารที่ให้พลัังงานที่เราต้องได้รับจากอาหารที่เราต้องทำการกำหนด เมื่อได้สัดส่วนที่ต้องการแล้วให้เลือก DM exchange list  ที่อยู่ด้านล่างเพื่อทำการกำหนดหมวดอาหารแลกเปลี่ยน

        เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับหมวดหมู่อาหารแลกเปลี่ยนที่เราต้องทำการกำหนดเพื่อให้ได้พลังงานตามที่เราต้องการ ให้สังกตุที่ด้านล่างหน้าจอ ที่จะแสดงปริมาณและพลังงานที่เราต้องการในคอลัมน์ Require เมื่อเราทำการกำหนดอาหารลงไปในแต่ละหมวดอาหารแลกเปลี่ยนตัวเลขของปริมาณและพลังงานที่ได้จะแสดงในคอลัมน์ Pattern ส่วนในคอลัมน์ Remain เป็นปริมาณอาหารและพลังงานที่ยังเหลือที่เราจะต้องกำหนดให้ครบตามที่เราต้องการ และหากตัวเลขในคอลัมน์ Remain มีเครื่องหมายลบแสดงว่าปริมาณอาหารและพลังงานเกินไปกว่าที่เราต้องการดังในภาพ  เพื่อให้ได้ปริมาณสารอาหารและพลังงานตามที่เรากำหนด ให้ไปปรับสัดส่วนของหมวดอาหารแลกเปลี่ยนที่เรากำหนดอีกครั้ง

       อีกเครื่องมือหลักที่มีคือ Medical calculator ใช้เพื่อคำนวณค่าต่าง ๆ ที่เรามักต้องคำนวณเป็นประจำในงานโภชนาการ โดยมีเครื่องคิดเลขให้เลือกใช้ดังนี้

        หากต้องการใช้เครื่องคิดเลขตัวไหนให้เลือกเข้าไปและทำการใส่ค่าที่กำหนดไว้เพื่อคำนวณ จะได้ค่าที่เราต้องการคำนวณและในแต่ละเครื่องคิดเลขจะสามารถเลือกวิธีการคำนวณของแต่ละทฤษฎีได้อีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรความเห็น (0)