<เล่าสู่กันฟัง> กศน.อำเภอพล ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ " ๘๘๑ ต้น ๘๑ พรรษามหาราชินี" ณ สวนพฤษศาสตร์เมืองพล

                  
       คณะครู กศน.อำเภอพล นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอพล หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น  กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพล ร่วมให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ " ๘๘๑ ต้น ๘๑ พรรษามหาราชินี" ณ สวนพฤษศาสตร์เมืองพล  

                                                          กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพล

                            
                                                        หัวหน้าส่วนราชการและ กศน.อำเภอพล
     
                                               นายเฮียง ลือคำหาญ นายก อบต.โนนข่า และคณะผู้บริหาร
 
                                 

                               
                                                                กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพล

                                
                                                  เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอพล
                                                     นายส มศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น                                                                                                                                                         ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน      
                         

                       โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ " ๘๘๑ ต้น ๘๑ พรรษามหาราชินี" ณ สวนพฤษศาสตร์เมืองพล 
                               
                                                                                 ต้นแรกของโครงการฯ

                                 
                                                                                พัฒนาชุมชนอำเภอพล
                                
                                                                      นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพล

                                
                                                                                     กศน.อำเภอพล

                                                                                                                        อบต.โนนข่า

                                
                                                                 กศน.ตำบลโนนข่าและอบต.โนนข่า

                                   

                                      “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภัคดีต่อน้ำ ...

 

พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

                                                                   พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

                                                  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (0)